Европейският институт

Европейският институт за иновации и технологии стимулира устойчивото възстановяване и растеж на секторите на културата и творчеството в Европа

Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под формата на общност…