екологичен преход

Мария Габриел: Целенасочени инвестиции и учебни програми са необходими за адаптиране на образователните системи в ЕС към екологичния преход

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви предложение за Препоръка на Съвета относно обучението за екологична устойчивост…