електроенергия

Електроразпределителното дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна въвежда нов график за отчитане на консумираната електроенергия

Електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България, ЕРП Север, планира реорганизация на своята дейност по отчитането на…