ЕНЕРГО-ПРО

На 23 юли изтича крайният срок за плащане на по-голямата част от междинните фактури на битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби

Междинните фактури на част от битовите клиенти, издадени с цел изравняване на периодите преди въвеждането…