законодателство

Европейската комисия призовава България да спазва правилата на ЕС относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор

Европейската комисия реши днес да открие процедура за нарушение, като изпрати официални уведомителни писма на…