"Защитата на личните данни и дигитализацията – предизвикателства и перспективи"