икономика

Икономика, педагогика и медицина са сред най-предпочитаните специалности в университетите

Най-масовите професионални направления са „Икономика“, „Педагогика“, „Медицина“, „Администрация и управление“, „Педагогика на обучението по …“,…