интелект

Мария Габриел създава експертна група за разработване на етични стандарти относно изкуствения интелект в образованието

„Цифровото образование е важна част от националните стратегии за образование. Изкуственият интелект създава нови възможности,…