ИУ – Варна

Актуални въпроси на висшето образование ще дискутират ректорите на варненските университети със зам.-министър на науката и образованието

Проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова – заместник-министър на образованието и науката ще вземе участие в работната…