ИУ – Варна

Представят книгата „Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България и неговите председатели (1931 – 1948)“ в ИУ – Варна

Книгата „Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България и неговите председатели (1931 – 1948)“ ще бъде…