магистърски програми

Започна септемврийският прием за академичната 2021/2022 г. за магистърските програми на ИУ – Варна! (ВИДЕО)

През академичната 2021/2022 г. ИУ – Варна осъществява обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”…

Предстои септемврийският прием за академичната 2021/2022 г. за магистърските програми на ИУ – Варна! (ВИДЕО)

През академичната 2021/2022 г. ИУ – Варна осъществява обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”…