Мария Габриел

Мария Габриел: Общата позиция на Съвета на ЕС по програма „Хоризонт Европа“ ни доближава до целта новата програма да стартира през януари 2021 г.

„Днес, повече от всякога, научните изследвания и иновациите играят ключова роля за възстановяването и устойчивостта…

Мария Габриел: Сътрудничеството между образованието и бизнеса е ключово, за да имаме повече специалисти в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката

„Уменията и образованието са двигател на конкурентоспособността и устойчивостта на Европа. Недостигът на умения в…