Мария Габриел

Комисар Мария Габриел: Научните изследвания и иновациите са движеща сила за устойчивото възстановяване на ЕС от кризата с коронавируса

Предложението на Европейската комисия за устойчиво възстановяване от кризата, включително бъдещата програма „Хоризонт Европа“, обсъдиха…

Комисар Мария Габриел: Предлагаме допълнителни мерки за възстановяване на културния и творчески сектор от кризата

Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе видеоконференция с министрите…