Мария Габриел

Мария Габриел: Общата позиция на Съвета на ЕС по програма „Хоризонт Европа“ ни доближава до целта новата програма да стартира през януари 2021 г.

„Днес, повече от всякога, научните изследвания и иновациите играят ключова роля за възстановяването и устойчивостта…