Мария Габриел

Мария Габриел: С безпрецедентен бюджет от 26 милиарда евро новата програма „Еразъм+“ цели включването в проекти на нови 10 милиона европейски граждани

„Програма „Еразъм+“ е европейски успех, който доказа своята добавена стойност в продължение на повече от…

Мария Габриел: С бюджет от 95,5 милиарда евро „Хоризонт Европа“ става най-мащабната в света програма за наука и иновации

След 14-часови преговори Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на ЕС, председателстван от Германия, постигнаха…