Мария Склодовска-Кюри

Подкрепа от 822 милиона евро за изследователи и организации по програмата действия „Мария Склодовска-Кюри“

Европейската комисия обяви нови покани за подкрепа на обучението, уменията и професионалното развитие на изследователи…