Мястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения – съвременни аспекти и добри практики