научни изследвания

Кръгла маса „Интелигентен туризъм: предизвикателства пред научните изследвания и обучението на кадри“ в ИУ – Варна

Икономически университет – Варна организира кръгла маса на тема „Интелигентен туризъм: предизвикателства пред научните изследвания…