плащане

На 23 юли изтича крайният срок за плащане на по-голямата част от междинните фактури на битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби

Междинните фактури на част от битовите клиенти, издадени с цел изравняване на периодите преди въвеждането…

ЕНЕРГО-ПРО Продажби издаде междинните фактури за електроенергия във връзка с промяна на крайните дати за плащане

От 1 август електроснабдителното дружество в Североизточна България, ЕНЕРГО-ПРО Продажби, променя крайните дати за плащане…