продукция

БАБХ извършва засилен контрол върху първичното производство на оранжерийна продукция

Установени са несъответствия в две проби. Предприети са мерки, съгласно Закона за защита на растенията и Закона за административните нарушения и наказания