производство

Прокуратурата ангажира министъра на земеделието и изп. директор на БАБХ да предприемат мерки за опазване на пчелите

Върховната административна прокуартура (ВАП) ангажира министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на…