протест

Георги Марков: България от утре е под президентски юмрук и пред национална катастрофа. Освен протест друго не ни остава!

165 победени депутати образуваха неолиберален анархо-комунистически Отечествен фронт срещу победилата партия ГЕРБ. Въпреки конституционното си…