район „Вл. Варненчик"

Кметът на район „Вл.Варненчик“ напомня: До 30 септември се кандидатства за финансиране на проекти за озеленяване и благоустрояване

Напомням, че с облекчаването на противоепидемичните мерки, е възможно кандидатстване с проекти за градинки по…