север

ЕРП Север извърши рехабилитация на въздушната мрежа на село Благоево след нерегламентирана сеч

Специалистите на Електроразпределение Север подмениха стоманенобетонни стълбове от въздушен електропровод Благоево, захранващ селата Благоево, Владислав,…