Хоризонт Европа

Мария Габриел: Инвестициите в приоритетни области на науката и иновациите в Европа са водещи в първия стратегически план по „Хоризонт Европа“ 2021-2024 г.

Днес Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“ – новата рамкова програма на…