Център за подкрепа за личностно развитие

Призово място в национален конкурс и пореден успех за ПГСС „Св. Георги Победоносец“ в гр. Суворово

Габриела Иванова Стефанова – ученичка от IXа кл, професия „Ветеринарен техник“, професионално направление „Ветеринарна медицина“…