цифровизация

Усилията на държавите-членки за цифровизирането на съдебните системи ще бъдат финансово подкрепени чрез европейски фондове и програми

Усилията на държавите-членки за цифровизирането на съдебните системи ще бъдат финансово подкрепени чрез европейските фондове…