На 2 май 1925 г. – Заповед за автомобилното движение във Варненски окръг

ВАРНА новини лого

Автомобилите `Хъдсън Фантом` са внесени около 1920 г. от варненския индустриалец Стефан Капитанов, който е в първия автомобил.

В началото на лятото на 1907 година първите автомобили вече се движат по прашните улици на Варна, за това се съобщава и в бр. 25 от 1 юли с.г. на вестник „Свободен глас“: „Многоочакваните автомобили вече пристигнаха и започнаха да циркулират из града, до баните, до Траката, до кьошковите и до местността „баир-баши“. Те са много подходящи и много ефтено се пътува. Сега ще имат случай гражданите, бедни и богати с малко пари да се разходят из града и околността“. Става въпрос за закупените от „Безименно акционерно аутомобилно дружество в гр. Варна“ два омнибуса с 25 к.с. мощност.

Всъщност първата лека кола във Варна е внесена малко по-рано и принадлежала на Б. Ючорманскu. Това бил американски „Крайслер“, а шофьорът бил немец.

Някои по-предприемчиви граждани даже взели заеми, за да се снабдят с кола, но не за да се разхождат с нея, а да возят пътници до манастира „Св. Константин“ и „Аладжа манастир“.

Да не си мислите, че като в града се движели всичко на всичко десетина возила, е нямало произшествия. Напротив. За това свидетелства и публикация във вестник „Светкавица“ от 9 септември 1912 г., бр. 118. „От несколко време почнаха много често да се повтарят нещастията с автомобили във Варненско. В несколко дни вече имаме и неколко случая по шосето Варна —Балчик! А също и един — Варна —Добрич с автомобила „Добрич“, от когото по една чудна случайност останал е единствено пътникът здрав — слабо ударен в десната си ръка. На 3 т. по шосето Варна — Балчик на 8 — 9 километър е ударен бивол и напочупен кракът му.“.

Подобни публикации откриваме и в други варненски вестници от онова време.

Хора и автомобили пред сградата на Варненска популярна банка и хотел Добруджа.

Опит за дисциплиниране на водачите и регламентиране на движението на автомобилите прави Жеко Иванов Жеков, който е областен управител на Варна по това време.

На 17 юли 1912 г. във Варненски окръжен вестник е публикувана издадената три дни по-рано „Заповед № 172“, с която на основание чл.7 от „Закона за окръжните управители и околийските началници“ областният управител обявява „за всеобщо знание и изпълнение, утвърдения от Министерството на вътрешните работи и народното здраве, с предписание №304, от 10 юли с.г. „Правилник за движението на автомобилите в гр. Варна и в окръга“.

В него било записано, че „най-големата скорост, с която един автомобил може да се движи из многолюдните улици на града, е 4 км/ч.“

Тринайсет години по-късно този правилник вече бил изключително остарял морално, защото автомобилите вече се движели много по-бързо. Това принудило Варненският окръжен инженер да издаде нова Заповед за автомобилното движение във Варненски окръг с която да регламентира спазването на правилата и да защити живота и здравето на гражданите. Ето какво гласи тази заповед:

„Неспазването строго определен ред при циркулирането на автомобили, камиони, мотоциклети, фаетони и др. по градските улици и шосетата, винаги е давало за резултат нежелателен – произшествия.

За отстранението на такива, Варненски окр. внжинер е издал следующата заповед под. № 134: Автомобилното движенае по шосетата в поверенния ми – окръг, а особенно по пътя Варна— Евксиноград —Монастиря, от една страна, силно нарастна, а от друга, при движението си файтоните, колата, автомобилите и пр. не спазват и елементарните изисквания за едно нормално движение, вследствие на което се елучват постоянни нещастия, които напоследък взеха и човешки жертви.

За да се уреди движението и се избегнат нещастията, на основание закона за пътищата и правилника за прилагането му.

Заповедвам:

1) Всички кола, автомобили, мотоциклети, въобще целото движение на шосетата, да се извършва изключително по каменната настилка на пътя и винаги само в десно
2) Кола, която задминава друга, движтща се по-бавно от нея, да я надмине само в лево
3) Автомобилите да се движат със скорост не по-голема от 45 км. на час и то там, гдето шосето е в права лнния.
4) При слизане от 6 км. към 5 км. на пътя Варна—Евксиноград (баира през Траката) както и при преминаване на големата крива по Монастирекият път, автомобилите да се движат със скорост максим 15 км. на час.
5) Всички Автомобили, Камиони, Мотоциклети, Файтони, и др. луксозни кола, независимо частни или държавни, или обществения, требва да бъдат снабдени с номер отпред и отзат (чл. 62 от закон, за Пътищата).
6) Всички изброени в по-горних пункт кола, при движението си вечер, требва да носят отпред запалени фенери, а автомобилите — силни фарове; последните требва да ноеят и отзат по една ламба, която да осветява добре номерата им.
7) Всички автомобили, камиони омнибуси и подобни, в срок до 1 май т. г. требва да поискат от Окр. инжинерство разрешение да се движат свободно по пътищата в Царството (чл, 169 от прав. за прилаг. закона за Пътищата).

На разрешените, Окр. Инженерство ще поставя знакове.

Автомобили без тия знакове не ще бъдат допускани да се движат по пътищата. На нарушителите на горната ми заповед, ще се съставляват актове за глобяването им от 100—500 лв.“

ВАРНЕНЕЦ