Община Варна осигурява топъл обяд за 250 души

ВАРНА новини лого

Снимка: Министерство на труда и социалната политика.

Ще бъде осигурен топъл обяд за 250 души, съобщават от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Увеличеният капацитет стана възможен благодарение на спечелено финансиране по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“ с договор с Агенцията за социално подпомагане. Срокът на проекта е от 4-ти май до 19-ти юни. Общият размер на средствата е 23 925 лв.

Планираните дейности са свързани с приготвяне и доставка на топъл обяд по домовете на лица с ниски доходи под линията на бедност, които са поставени под карантина или са с трайни увреждания, или са на възраст над 65 години и живеят сами и нямат близки.

Храната се приготвя от квалифициран персонал при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и необходимите противоепидемични мерки и отговаря на критериите за балансирано хранене.