И днес извозват опасните отпадъци от Варна

Изхвърляне на отпадъци

И днес продължава събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Днес, от 9 часа до 14:00 часа, пред сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“. ще има мобилен пункт за безвъзмездно обезвреждане.

Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила.

ВАРНА новини

Сподели: