Отпускат пари за засяването на елхови дръвчета край Варна – 9 септември 1891 г.

ВАРНА новини лого

На 9 септември 1891 година в община Варна се вземат редица решения. Според едно от тях се отпускат 300 лева за покупката на 3000-4000 елхови дръвчета, които да бъдат посадени в блатистата местност край стария път за ЖП гарата. Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 5 октомври 1891 година:

„Асигнува се една сумма от 300 лева за доставяние по ступански начин 3000-4000 елхови дръвчета за посаждание в блатистата местност, под града, край стария път към желедно-пътната станция“.

ВАРНА новини