НАП – Варна, с важно уточнение за надвнесените суми

НАП Варна

От НАП – Варна напомнят, че след въведения нов член-130а в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от началото на 2021 г., физическите лица, посочили в годишната данъчна декларация надвнесени суми, имат възможност да заявят тази сума да послужи за погасяване на други задължения. С направените промени е предвидена възможност да се посочи и какъв вид да са те – данъци, ДОО, ДЗПО или ЗО, както и задължения, подлежащи на принудително изпълнение. За да се възползват от тази възможност, физическите лица трябва да попълнят част IV на годишната данъчна декларация. С надвнесените суми гражданите могат да погасят както стари задължения, така също и бъдещи такива.

От НАП – Варна уточняват, че разпределението не може да надвишава сумата за възстановяване, както и че  сумата не може да остане за следващи плащания, ако има  наличие на задължения. В случай, че лицето не упражни това си право, сумата на надвнесения данък се възстановява по посочената сметка на титуляра.  

В началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, в случай че платците на доход са подали информация за техния размер.

Към момента НАП – Варна е издала 77 691 персонални кода на граждани, като от началото на 2021 г. са издадени 1 553 нови персонални идентификационни кодове. С ПИК на НАП могат да се ползват, както е-услугите на Агенцията, така и е-услуги, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията и др.

Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.