Забраняват на варненци да поставят български знамена по домовете си целогодишно – 26 август 1909 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 26 август 1909 година кметът Иван Церов издава заповед, с която забранява вдигането на национални знамена по варненските домове и магазини през цялата година.

Причината за това е, че много от знамената се накъсват и избледняват с времето.

Според заповедта знамената могат да бъдат окачвани само след разпореждане от страна на администрацията, а глобата за нарушителите е била до 50 лева.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 7 септември 1909 година:

„Заповед №651
Гр. Варна, 26 Август 1909 година.

Подписаният Варненски градски кмет съм забелязал, че в повечето бараки из града са издигнати флагове, които се развяват праздник и делник, и с това им дават праздничен вид и когато трябва и когато не, освен това издигнатите флагове с вети, окъсани, та са сгънали съвсем негодни за употребение, та, при това състояние, употребявани те на бараките, състоянието на които е същото, повече грозят отколкото да красят, вследствие на което се налага длъжност на кметството, в интереса на приличието и редът в града, да забрани издиганието на флагове, когато за това нема причини, които да изискват общо окрасяване дюгените с такива, а още повече на такива, които са вети и окъсани.

По горните съображения и на остование чл. 64 от закона за градските общини,

ЗАПОВЕДВАМ:

1) Да не се дигат флагове на частните домове, дюгени и др. в гр. Варна през обикновените делнични и празднични дни, освен през тия, за които ще има официално разпореждание и

2) В дните, през които, по официално разпореждание ще трябва да се украсят всички домове, дюгени и пр. в града с народни флагове, забранява се употребението на вети и окъсани флагове. Флаговете трябва да бъдат прилични.

Нарушителите на тая ми заповед ще се наказват с глоба от 1 до 50 лева, съгласно чл. 72 от закова за градските общини.

Възлагам на общинските агенти, а също и на градските полицейски органи да следят за точното изпънение на заповедта ми, като против нарушителите съставляват актове, които да ми представляват за понататъшно разпореждание.

Препис от тая заповед в достатъчно екземпляри да се даде на длъжностните лица, до които се отнася тя и един екземпляр да се прати на г-на Окръжния Управител за сведение.

На заповедта да се даде най-широка гласност.

Кмет: Иван Церов“.

ВАРНА новини

Четете още: