Започна есенно-зимната дератизация на каналните шахти и дерета

Дере във Варна

Започна есенно-зимната дератизация на каналните шахти и дерета на територията на община Варна, съобщиха от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“. Дератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди, обясни Антоанета Тончева, управител на ДДД.

График:

Район Приморски – 2604 ш.

03-05.10.2022 г. – подрайон Приморски – 504 ш.

06-11.10.2022 г. – подрайон Простор – 1237 ш.

12-14.10.2022 г. – подрайон Чайка – 863 ш.

Район Одесос – 2295 шахти

17-25.10.2022 г. – 2295 ш.

Район Младост – 3429 шахти

26-31.10.2022 г. – подрайони Младост 1 – 448 ш.;  Младост 2 – 889 ш.

01-04.11.2022 г. – подрайони Трошево – 990 ш.;  Св.И.Рилски – 385 ш.;

ЗПЗ – 55 ш.

07-11.11.2022 г. – подрайон Възраждане – 662 ш.

Район Владиславово – 1857 шахти

14-18.11.2022 г. – централен район и Кайсиева градина – 1857 ш.

Район Аспарухово – 1020 шахти

21-24.11.2022 г. – централен район – 818 ш.

28.11.2022 г. – Галата – 202 ш.

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета

29.11-02.12.2022 г. – Тополи – 58 ш. и 5 дка;  Каменар – 57 ш.; Звездица – 19 ш.

Дерета – 611 дка

05-09.12.2022 г. – Младост – 283 дка; Приморски – 214 дка;          

Владиславово –   90 дка; Аспарухово – 24 дка

Четете още: