ИЗБОРИ 2024

Строителният бранш във Варна: Буксуваме! Искаме промени в ЗУТ, Закона за обществените поръчки и Закона за местно самоуправление и местна администрация

Липсата на работна ръка, инфраструктурата, проблемите в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и енергетиката…