График за обслужване на съдовете за смет в Община Ветрино за м. май

ВАРНА новини лого

От общинската администрация съобщиха, за сведение на гражданите, по какъв график ще се обслужват съдовете за смет в населените места през месец май 2020 г.

график