НС прие на първо четене промените в Закона за здравето, свързани с мерките след извънредното положение

ВАРНА новини лого

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за здравето със 125 гласа „за“, 0 „против“ и 69 въздържали се, предаде БТА.

От ГЕРБ, „Обединени патриоти“, ДПС, „Воля“ и независими депутати подкрепиха законопроекта, единствено от „БСП за България“ се въздържаха.

С измененията се обезпечава въвеждането на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и след изтичане на извънредното положение на 13 май 2020 г.

Предвижда се министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор според степента на опасност от разпространение на заразна болест със заповед да обявява извънредна епидемична обстановка.

Здравният министър ще въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион за защита на живота и здравето на гражданите.

Предлагат се изменения, свързани със задължителна изолация и болнично лечение, като условията и редът за задължителната изолация на болни от заразни болести, на заразоносители, на контактните с тях лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

С измененията се прецизират сроковете за предвидените социално-икономически, финансови и здравни мерки, като част от сроковете се удължават с до два месеца от отмяната на извънредното положение и се разширява приложното им поле.

Предвижда се ползваният през 2020 г. неплатен отпуск до 60 работни дни да се зачита за трудов и осигурителен стаж.

С цел избягване на събирането на едно място на големи групи ученици се предлага през учебната 2019/2020 г. да не се провежда национално външно оценяване в края на IV и Х клас, а степента на постигане на компетентностите за съответния етап да се установи след началото на учебната 2020/2021 г.

В хода на дискусията, от различните парламентарни групи направиха заявки за поправки в текстовете. Срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта ще е 48 часа – до 18.00 часа на 10 май, неделя, приеха депутатите. В понеделник правната комисия ще обсъди промените на второ четене, а във вторник от 13.00 часа ще бъдат гледани в пленарната зала.