ИУ – Варна и Българската асоциация на КСО специалистите организират дискусии с бизнеса

Икономически университет Варна

Две събития, организирани от Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС) в партньорство с Икономически университет – Варна предстоят на 3 юни във висшето учебно заведение.  

Дискусия с бизнеса на тема „Възможно ли е ново начало?“ от 10.00 ч и Младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери?“ от 13.30 ч.

 

ПРОГРАМА на събитията:

 

Дискусия с бизнеса на тема „Възможно ли е ново начало?“

10.00 – 10.10 – Откриване на изложба „Новите лидери“. Встъпителни думи проф. д.-р Евгени Станимиров, ректор Икономически университет – Варна;

 

10.10 – 10.25 – Предизвикателства и възможности на средата, в която живеем. Ролята на устойчивите лидери – д-р Марина Стефанова, СУ „Св. Климент Охридски“ ;

 

10.25 – 11.20 Изказвания на гостите по темите:

Устойчиви лидери и издръжлива икономическа система

Трансформация през призмата на бизнеса

Споделени природни и човешки ресурси

Трансформация през призмата на гражданските лидери

  • д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България
  • Иво Илиев, управител дигитална маркетинг агенция Interactive Age
  • Полина Коцева, управител FUNтазия Интернешънал
  • Бойко Проданов, директор Отдел „Продажби“, Fantastic Services
  • Ивелин Христов, собственик на агенция GlobalStar
  • Мая Донева, изпълнителен директор „Карин дом“

Водещ: д-р Жюстин Томс, НБУ

 

11.20 – 11.30 Заключителни думи д-р Жюстин Томс, Нов български университет

 

11.30 – 12.00 Представяне на книгата „Лидери за ново начало“.

 

Младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери?“

13.30 – 13.35 – Представяне на изложбата

 

13.35 – 13.50 Онлайн викторина, посветена на предизвикателствата на света, който ни заобикаля – д-р Марина Стефанова, СУ „Св. Климент Охридски“

 

13.50 – 14.20 Акценти в изложбата

Грижа за споделените природни и човешки ресурси

Завладяващите истории на устойчивите лидери

Отговорните избори и аз

Моят желан свят

Водещ: д-р Жюстин Томс, НБУ

 

14.20 – 14.30 Заключителни думи

 

14.30 – 15.00 Премиера на книгата „Лидери за ново начало“

 

Събитията ще се проведат на 03.06.2021 г, в ЗАЛА 1, академична сграда на висшето училище.

Дискусиите може да проследите и в официалния Youtube канал на университета:

 

Информация за лекторите:

Проф. д-р Eвгени Станимиров е ректор на Икономически университет – Варна (най-старото висше търговско училище в България). Член е на управителните съвети на: Съюза на икономистите в България, Асоциацията на специалистите по корпоративна социална отговорност, Варненски цифров иновационен хъб. Председател е на Контролния съвет към Съвета на ректорите на висшите училища в България и член на контролната комисия на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството. Работил е в данъчна администрация.

Академичната му кариера започва през 1998 г., а през 2014 г. става най-младият професор по маркетинг в България. От 2011 до 2019 г. проф. д-р Евгени Станимиров е зам.-ректор по учебна дейност и акредитация. В качеството си на ръководител на катедра „Маркетинг“ администрира 7 проекта за обучение, сред които съвместна програма с Nottingham Trent University – Великобритания. Координира от страна на ИУ – Варна програмата UIF по предприемачество, креативност и иновации на Stanford University, Калифорния (САЩ). Проф. Станимиров е бизнес консултант. Като такъв има успешно приключени над 60 консултантски проекта. Като маркетингов експерт е участвал в над 35 проекта, финансирани от ЕС и Световната банка. Участва в 6 редакционни колегии на български и чуждестранни научни издания в България и Великобритания. Има над 140 публикации в областта на маркетинга..

 

Иво Илиев е управител на дигитална маркетинг агенция Interactive Age и маркетинг агенция BrandFormance, която е една от 67 агенции в света, избрана за Facebook Marketing Consultant Partner през 2019 г. Работи от 2003 г. в сферата на маркетинга, рекламата и комуникациите. През 2012 г. и 2013 г. негови кампании са одобрени за участие във Facebook Marketing Awards конкурса на Facebook. В началото на 2019 г. Иво Илиев е един от първите сертифицирани маркетинг консултанти в международен план по официалната програма на Facebook за маркетинг консултанти (сериен номер на удостоверението: cert_2v2tc3wm). Опитен професионалист с богато портфолио в сферата на дигиталния маркетинг и реклама. Консултант е на множество бизнеси с дейност в България, Холандия, Румъния, Гърция, Турция, Сърбия, Германия, Австрия, Великобритания, Унгария и др.

 

Полина Коцева e първият и единствен в България за момента международно сертифициран експерт и практик в сферата на емоционалната интелигентност от най-голямата световна организация EQ.org. Тя е завършила „Комуникации и връзки с обществеността“, създател и управител на FUNтазия Интернешънал ЕООД, EQBUlgaria.com, практиката, опитът и акредитацията й включват работа с хора от всички възрастови сегменти – във всяка област на развитие. С Екипа си създава първите български авторски материали за развитие на емоционална интелигентност и социални умения, които са вече в над 1000 български учебни заведения.

 

Бойко Проданов е управител и съдружник в Action coach. Консултира Fantastic Services, където е заемал ръководни позиции в отдела по продажби. Притежава дългогодишен опит като HR специалист. Има проведени над 2000 интервюта, 3000 обучени ръководители, мениджъри и търговци и знае, че винаги има какво да се научи от участниците в едно обучение или кандидатите за работа. Опитът му в управлението на хората, човешките ресурси и директните продажби са го научили, че правилната комуникация е най-важното умение при ръководенето на всеки успешен бизнес. Всеки ден екипите и компаниите, в които работи и/или консултира, се състезават с бизнеси, финансирани от Google, Amazon и Facebook.

 

Ивелин Христов е собственик на агенция GlobalStar, предприемач, успял да създаде работещ бизнес модел, с който управлява няколко големи и високо резултатни дружества на различни континенти. Доктор Джейн Муита е представител на УНИЦЕФ за България от юни 2018. Родена в Кения, до пристигането си в България е работила като заместник представител на УНИЦЕФ в Зимбабве. Д-р Муита е част от екипа на УНИЦЕФ в продължение на 21 години, работила е в различни африкански държави като мениджър и ръководител на екип, както и като технически експерт по въпросите на здравеопазването, храненето и СПИН. Преди да постъпи в УНИЦЕФ д-р Джейн Муита е старши лектор в Университета в Найроби, където преподава в магистърската програма „Приложно хранене при хората“ и предприема научни изследвания в областта на общественото здраве и хранознанието. В родната си страна е работила като педиатър към Министерството на здравеопазването. През 1997 г., д-р Муита получава наградата за лидерство „Мартин Лутър Кинг“ за своя принос към научната работа и активно участие (посредничество) при справяне с кризисни ситуации в Кения. Д-р Муита има две бакалавърски степени – по обща и клинична медицина, магистратура по обща педиатрия от Университета в Найроби, и магистърска степен по обществено здраве от Университета „Джон Хопкинс“ в САЩ.

 

Д-р Жюстин Томс е сред пионерите на българския интернет. Тя е сериен онлайн предприемач (основно с ABC Design & Communication), преподава дигитални комуникации в Нов български университет, публичен лектор и автор на множество книги. Специализира в областта на дигиталните медии и комуникации и посвещава професионално времето си, за да образова, насърчава и оказва поддръжка на хората със заложби в тези области. Инициатор е на конкурса „Български награди за уеб“ и учредител на Фондация за активно развитие на уеб.

 

Д-р Марина Стефанова е главен асистент в Стопански факултет на Софийския университет, консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България и председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“.