Затягат контрола над млекарите във Варна – 4 август 1916 г.

Рисунка на мляко

На 4 август 1916 година кметът Савов издава заповед, с която заставя млекарите да продават прясното мляко без никакви примеси и при точно определена цена. Той мотивира своето решение с наблюденията на комисията, натоварена със задачата да определя цените на млечните продукти в града. Комисията стигнала до извода, че причината за липсата на достатъчно количество здравословно мляко се дължала на високата цена и липсата на контрол.

Заповедта е публикувана във „Варненски общински вестник“ от 4 Август 1916 година:

„Заповед
269

Гр. Варна, 4 Август, 1916 год.

Подписаният Варненски Градски Кмет въз основа мотивите в протокола от 4 того на комисията, назначена да определя цените на пресното и кисело млеко в града, именно, че липсата да се продава по улиците и по млекарниците достатъчно чисто здравословно млеко се длъжала в: голема степен не само на контрола, но и на нормираната му до сега низка цена и въз основа решението на същата комисия

3АПОВЕДВАМ:

  1. Отменявам заповедта си №29 3 от 14 Юни т. г. 2. От днес за напред до второ разпореждане, пресното млеко в гр. Варна да се продава по 70 ст. литара, а киселото но 80 ст.
  2. Задължават се всички млекари да продават пресното млеко чисто, както се издоява и киселото без никакви примеси с вода и др., защото за тая цел, за да имаме чисто и здравословно млеко, се повишава и продажната му цена.
  3. Натоварват се санитарните органи при общината, и държавните санитарни власти се умоляват, когато сами лично, или по донесение от гражданите и полицейските и военни хнасти констатират, че се продава нечисто млеко, веднага да го конфискуват, а на млекаря да съставят акт, който да му се препраща за налагание максимални вече глоби. Препис от настоящата ми заповед да се представи на Господина

Варнен. Окр. Управител за сведение. Кмет: (подп.) СТ. САВОВ. Секретар Д. Н: ДОКОВ“.

ВАРНА новини

Четете още: