Отварят временните скотобойни във Варна – 11 август 1894 г.

Рисунка на месари

На 11 август 1894 година кметът Александър Василев издава заповед, която задължава временните скотобойни да отворят врати, за да бъдат произведени месни консерви. Всеки, решил да затвори очите си пред заповедта е трябвало да плати глоба и дори да се яви пред съд. Отговорността за изпълнението на заповедта е била възложена на градската санитарно-ветеринарна власт.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 20 август 1914 година:

Заповед №608. Варна,
11 август 1914 год.

Пред вид това, че настъпи времето за клане на добитъка и преработването на месото му за пастарма, наденци и др., то на основание чл. чл. 248, 249 и 250 от закона за санитарно-ветер. Служба и полиция и чл. 34 от правилника за прегледа на добитъка за клане, месото и увреждането на скотобойните и месопродавниците, съгласно чл. 64 от закона за градските общини,

ЗАПОВЕДВАМ:

От днес до второ разпореждане, отварянето на времените скотобойни за приготовлението на месни консерви (пастарма, наденица, лой и др.) в частните салхани. Да започне клането на добитъка в градската скотобойна за приготовление на месни консерви (шумки, жамбони, карданци и др.) в частните работилници.

Изпълнението на тая ми заповед възлагам на градската санитарно-ветеринарна власт. На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове за глоба и даването им под съд.

Препис от заповедта да се изпрати на Варнен. Окр. Управител за сведение.

Кмет: А. Василев.
Град. Вет. Лекар: Д-р Ив. Жеков“.

ВАРНА новини

Четете още: