„Кабиюк“ поема заплатите на конярите във Варненски – 10 май 1927 г.

Рисунка на коне

На 10 май 1927 година от Варненската окръжна постоянна комисия изпращат писмо до кмета на с. Емирово във Варненски окръг. В съобщението си той моли кмета да информира коняра на жребчовата станция, че заплатата му вече ще се изплаща направо от конезавода в „Кабиюк“. От писмото става ясно, че тази промяна засяга всички коняри в окръга.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 15 май 1927 година:

„№ 1603 с. Емирово—Варненско 10 май 1927 г.

За сведение и изпълнение гр. Варна до другите Кметове,

Съобщете на коняра при жребцовата Ви станция Иван Янчев, че за платата му ще се изплаща както на всички в другите станции направо от Директора на конезавода в „Кабиюк“ и като така нека се отнесе към него,

Председател: М. Бояджиев Окр. Бирник: Г. Атанасов“.

ВАРНА новини

Четете още: