Евродепутати от пет държави застават зад българските си колеги в защита на розовото масло

Розово масло

Евродепутати от Франция, Испания, Италия, Румъния и Хърватия се присъединяват към нашата позиция и искат в Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на химикали (CLP) да бъдат изтрити всички текстове, които разглеждат етеричните масла като химична смес. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ ЕНП Андрей Новаков в Казанлък на международен форум, организиран от  Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика  (БНАЕМПК) и Международната парфюмерийна асоциация (IFRA).

Измененията в регламента CLP бяха подкрепени от всички български депутати в Европейския парламент в началото на месец май тази година. Те идват в отговор на предложението на Европейската комисия етеричните масла да бъдат класифицирани като потенциално опасни въз основа на съдържащи се в тях елементи, които в определени условия могат да са неблагоприятни за здравето.

Внесените изменения на практика целят изтриване на проблемните проекторазпоредби в Регламента. Те запазват сегашния регулаторен режим и осигуряват защита на българските производители, преработватели и търговци на етерични и розово масла, включително масло от българска маслодайна роза.

Вследствие на внесените предложения депутати от различни държави са възприели българския подход и са предложили идентични изменения от свое име, с което на практика се образува своеобразен щит и предпоставка за мнозинство в подкрепа на етеричните масла, сред които и българското масло от роза и от лавандула.

Общата позиция е, че етеричните масла не трябва да бъдат класифицирани и третирани като смес от химични елементи, а като отделна натурална единица с променлив състав и концентрация, зависещ от различни природни фактори – например от метеорологичните особености, киселинността на почвите, честотата на валежите и др.

Предстои в периода май-юли основният докладчик по Регламента CLP Мария Спираки да проведе преговори между политическите групи в Европейския парламент.  През септември ще се състои гласуване в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на ЕП, а през октомври се предвижда Регламентът да бъде гласуван в пленарна сесия в Страсбург. Тогава започват и преговорите между Европейския парламент и Съвета под шапката на Испанското председателство.

В края на годината ЕК трябва да публикува и своите предложения за промени в другия регламент с отношение към етеричните масла – Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

zonanews.bg

Още по темата:

ЕК обмисля да обяви розовото ни масло за токсично